TMR

Помпи серия ROUTE

В тази серия помпи за различни приложения са налични версия ТМR (с магнитно задвижване) и версия TMZ (с механично уплътнение)

Версия TMR

Тези магнитно задвижвани помпи имат патентована система “двойни самоподравняващи се аксиални направления”, позволяваща работа “на сухо” като стандартно работно състояние за вътрешна конфигурация тип “R”
Съчетаването на адекватни материали във задвижването на работното колело в едно специфично магнитно поле напълно елиминира аксиалното приплъзване, причина за повреди при работа “на сухо”
Възможно е подмяна на електродвигателя без разкачане на помпената част
Налични електродвигатели: 055 – 75 кW
Материали: GFR/PP – CFF/E – CTFE

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image