Hydro SP

Hydro SP

Hydro SP Помпени инсталации на GRUNDFOS изпълнени с потопяеми многостепенни помпиизползвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи Сертифицирани в...
Hydro Syntex – NB, NK – UNI

Hydro Syntex – NB, NK – UNI

Hydro Syntex – NB, NK – UNI Помпени инсталации на GRUNDFOS изпълнени с хоризонтални куплунг и блок помпи,използвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни...
Fire NKF Electrical

Fire NKF Electrical

Fire NKF Electrical Помпени инсталации на GRUNDFOSизползвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи Сертифицирани в съответствие с EN12845 и ЕN12259-12...
Fire DNF, HSEF diesel

Fire DNF, HSEF diesel

Fire DNF, HSEF diesel Fire pumps – DNF, HSEF– с дизелов двигател Противопожарни помпени системи Приложения – Помпени групи за противопожарни системи Характеристики и Предимства С дизелов двигател Одобрени от FM и регистрирани от UL Лесен монтаж и поддръжка...
Fire DNF, HSEF electrical

Fire DNF, HSEF electrical

Fire DNF, HSEF electrical Firepumps- DNF, HSEF– с електрически двигател Противопожарни помпени системи Приложения – Помпени групи за противопожарни системи Характеристики и Предимства С електрически двигател Одобрени от FMи регистрирани от UL Лесен монтаж и...
Description of the image