S помпи

S помпи

S помпи SuperVortexпомпи, помпи с едно или многоканални работни колела Приложения Пренос на отпадни води Пренос на нетретирана вода от естествен източник Изпомпване на води с утайки Изпомпване на пром Отточни води Характеристики и Предимства Богат асортимент SmartTrim...
SE помпи

SE помпи

SE помпи Потопяеми помпи за тежък режим на работа Приложения Пренос на отпадни води Пренос на технологични води Пренос на канални води преди уловителните решетки Характеристики и Предимства Свързване на кабела чрез куплунг Система за скачване чрез скоба Едноканални и...
DP,EF,SL1,SLV and AutoAdapt

DP,EF,SL1,SLV and AutoAdapt

DP,EF,SL1,SLV and AutoAdapt P, EF, SL1, SLV Помпи за дренажни, отточни и канални води Приложения Дрениране Отточни води Отпадни води Технологични води Битови отпадни води Характеристики и Предимства Свързване на кабела чрез куплунг Уникална система за скачване чрез...
SEN

SEN

SEN SENпомпи Потопяеми помпи от неръждаема стомана Приложения Пренос на отпадни и нетретирани води Пренос на силно агресивни течности Целулозно-хартиена промишленост Характеристики и Предимства SmartTrim Работа със / без охлаждащ кожух Потопен или сух монтаж Различни...
SRP

SRP

SRP SRP Потопяеми помпи за рециркулация Приложения рециркулация на активна утайка в пречиствателни станции за отпадни води Изпомпване на поройни води Характеристики и Предимства Високоефективен импелер от неръждаема стомана Напълно потопен монтаж Вградена защита на...
Description of the image