LE

LE

LE Моторни пускатели Нереверсивни или реверсивни директни моторни пускатели до 45 kW, с или без разединител Стандартни пускатели звезда-триъгълник до 132 kW, с или без разединител Различни варианти (опция) Степен на защита по IEC 529: IP55 или 65 в зависимост от...
Description of the image