ZMF

Версия ZMF

ZMF – помпи с механично уплътнение, близко куплирани, готови за комплектоване със стандартни електродвигатели чрез допълнително лагерно тяло, издържащи на голямо хидравлично натоварване
Налични електродвигатели: 055 – 15 кW
Материали: РР – E – CTFE

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image