ZGE

Помпи ZGE

Широка, завършена серия центробежни химически процесни помпи, реализирани с термопластични материали и проектирани за стандартни механични уплътнения Тези отдалечено куплирани помпи, произведени в съответствие със стандарт ISO2858, (изцяло стандартизирани), се предлагат или като блок помпи или монтирани върху стоманена основна рама (издърпваща се назад система)

Налични електродвигатели: 055 – 300 кW
Материали: РР – PVDF – PVC – PEHMW

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image