Zelio Soft 2

Характеристики

Реално програмиране с FBD (функционална блокова диаграма) или контактен език (LADDER)

Откриване на грешки в програмирането с функцията за тест за съгласуваност

Режими за симулация и наблюдение: тест на програмата в реално време, с или без интелигентно реле, свързано към компютъра

Прозорци за контрол: позволяват наблюдение на състоянието на Вх/Изх на интелигентното реле в приложната среда

Сваляне и качване на програми

Редактиране на персонализирани файлове

Автоматично компилиране на програмите

Онлайн помощ

Ползи

Свобода на програмирането – Zelio Soft говори вашия език!

Изключително лесен и удобен, софтуерът Zelio Soft улеснява конфигурирането на интелигентни релета Zelio Logic: бързо и сигурно програмиране, благодарение на тестването на програмите.

С несравнимата си гъвкавост, той отговаря на всички изисквания – реално програмиране с функционални блокове (FBD) или контактен език (LADDER).

Многоезичен и отворен, съвместим с Windows 95-98-2000, NT 4.0 SP5, Windows XP Pro…

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image