UPA 15-90

UPA 15-90

Приложения

Циркулационна помпа, проектирана за повишаване на налягането в домашни водопроводни инсталации

Помпата работи в отворени тръбни системи

Възможни работни режими: РЪЧЕН, АВТОМАТИЧЕН, ИЗКЛЮЧЕНА

Технически данни

• Дебит: макс 14 m3/h

• Напор: макс 7 m

• Темп на течността: 2 ºCдо +70 ºC

• Работно налягане: макс 6bar

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image