UNO / DUO LIft

Подемните станции Unolift(1 помпа) и Duolift(2 помпи) са проектирани за събиране и отвеждане на отпадни и канализационни води от източници, разположени под нивото на канализационната мрежа

Предназначени са за използване в еднофамилни къщи и малки жилищни сгради

Станциите са оборудвани с аларма за надвишаване на допустимото ниво на теяността и с поплавъци или табла за управление и защита

Предлага се гама аксесоари

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image