Unilift

Unilift

Потопяеми дренажни помпи за отпадни води

Дебит: макс 35м3 / ч
Напор: макс 18м
Темп на течността: 0 ºС до +55 ºC

Дълбочина на монтаж: макс 25м

Приложения

1 Дрениране на наводнени мазета;
2 Изпомпване на битова отпадна вода;
3 Понижаване нивото на подпочвените води;
4 Изпразване на плувни басейни и изкопни ями;
5 Изпразване на дренажни кладенци;
6 Изпразване на съдове и резервоари

Предимства

1 Лесен монтаж
2 Не се нуждаят от поддръжка

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image