TPE

TPEСерия 2000

Едностъпални центробежни помпи с електронно управление

Приложения

Отоплителни инсталации
Инсталации за битова гореща вода
Охладителни и климатични инсталации

Характеристики и

Предимства

Ниска консумация на енергия
Адаптиране към съществуващите работни условия
Лесен монтаж

Опции

Безжично дистанционно управление R100,MI201,MI202 или MI301;
Комуникация чрез GENIbus, Bacnet, MS/TP, LON, Modbus RTU или PROFIBUS DP
Сдвоени помпи

Технически данни

Дебит: макс 500m3/h

Напор: макс 90m

Температура на течността: – 25 ºCдо + 90ºC (специзп до +140 ºC)

Работно налягане: макс 16bar

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image