TMF/ZMF

Версия TMF/ZMF

TMF – близко куплирани със стандартни електродвигатели с възможност за подмяна без демонтаж на помпената част
ZMF – помпи с механично уплътнение, близко куплирани, готови за комплектоване със стандартни електродвигатели чрез допълнително лагерно тяло, издържащи на голямо хидравлично натоварване
Налични електродвигатели: 055 – 15 кW
Материали: РР – E – CTFE

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E

ВИДЕО