TMA

Версия TMA

Хоризонтални аксиални самозасмукващи помпи за химикали, могат да бъдат снабдени с количка, не се нуждаят от дънен вентил
Конструктивно изпълнение – магнитно задвижвани или с единично или двойно механично уплътнение
Максимално негативно ниво на засмукване – 6 м, в зависимост от вида на изпомпвания химикал (относително тегло, налягане на пари)

Налични електродвигатели: 025 – 11 кW
Материали: РР – E – CTFE – PVDF – PVCВижте повече

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image