SQF – Система за водоснабдяване

Водоснабдителни системи с използване на възобновяеми енергийни източници

Приложения

Села, училища, болници, еднофамилни къщи
Ферми и оранжерии
Животновъдни паркове и ферми
Резервати

Характеристики и

Предимства

Захранване от соларни модули, вятърна турбина, генератор или батерии
Лесен монгаж
Надеждно водоснабдяване
Практически без поддръжка
Възможности за добавяне на допълнителни модули
Икономична работа
Защита от работа „на сухо”

Технически данни

Дебит: макс 90 m3/h

Напор: макс 200 m

Темп на течността: 0 º С до + 40 º С

Захранващо напрежение: 30-300 VDCили 1х90-240V, 50-60 Hz

Дълбочина на монтаж: макс 150m

Водоснабдителни системи с използване на възобновяеми енергийни източници

Приложения

Села, училища, болници, еднофамилни къщи
Ферми и оранжерии
Животновъдни паркове и ферми
Резервати

Характеристики и

Предимства

Захранване от соларни модули, вятърна турбина, генератор или батерии
Лесен монгаж
Надеждно водоснабдяване
Практически без поддръжка
Възможности за добавяне на допълнителни модули
Икономична работа
Защита от работа „на сухо”

Технически данни

Дебит: макс 90 m3/h

Напор: макс 200 m

Темп на течността: 0 º С до + 40 º С

Захранващо напрежение: 30-300 VDCили 1х90-240V, 50-60 Hz

Дълбочина на монтаж: макс 150m

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image