SPO

Водоснабдителни помпи, одобрени за питейна вода

Приложения

Частни жилища и вили
Обикновени 6″ сондажи
Плитки кладенци
Събиране на дъждовна вода в резервоари
Негнетяване на вода от градската мрежа
Изпразване на градински басейни

Характеристики и

Предимства

Дълъг живот, тъй като всички компоненти са от неръждаема стомана
Надеждна работа
Лесен монгаж

Технически данни

Дебит: макс 6 m3/h

Напор: макс 75 m

Темп на течността: 0 ºС до + 40 ºС

Дълбочина на монтаж: макс 20 m под нивото на водата

Работно налягане: макс 10 bar

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image