SEG / SEG Auto Adapt

SEG / SEG Auto Adapt

1 Дебит: макс 5l/sec;
2 Напор: макс 47m;
3 Темп На течността: 0 º С до + 40 º С;

Приложения

Изпомпване на отпадни води, включително от тоалетни, през тръби с диаметър мин 40mm

Предимства

1 Лесни за сервизиране;
2 Монтаж на носещи крачета или автокуплираща система;
3 Непрекъсната работа при напълно потопена помпа;
4 Вградена защита на двигателя;
5 SmartTrim;
6 Подобрена система за режещия нож;
7 Напълно капсулован кабелен вход

Опции

1 Широка гама принадлежности;
2 Следене и управление на една или няколко помпи

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image