S помпи

SuperVortexпомпи, помпи с едно или многоканални работни колела

Приложения

Пренос на отпадни води
Пренос на нетретирана вода от естествен източник
Изпомпване на води с утайки
Изпомпване на пром Отточни води

Характеристики и

Предимства

Богат асортимент
SmartTrim
Работа със / без охлаждащ кожух
Потопен или сух монтаж
Различни модели колела
Вградена защита на двигателя

Опции

Системи за управление и защита
Външно водно охлаждане
Система за външно промиване на уплътнението на вала
Сензори за следене състоянието на помпата
Наличност на версии от различна лята стомана

Технически данни

Дебит: макс 195 l/s

Напор: макс 116 m

Темп на течността: 0 º С до + 40 º С

Диаметър на изхода: DN 80 до DN 800

Р-р на частиците: макс Ø145mm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image