QGN

Помпи серия QGN

Серията NESK са вертикални, центробежни помпи с механично уплътнение за пренос или циркулация на големи обеми корозионни разтвори, с иновативен полуаксиален хидравличен поток

Предимства

на този дизайн:

– тиха работа
– висока ефективност
– намалено износване на вътрешните части

Предимства

на вертикалната структура:
– намалени габарити
– лесна поддръжка на стандартни IEC електродвигатели
– въздушно (атмосферно) дрениране

Налични електродвигатели: 4 – 55 кW
Материали: GFR/PP – PVDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E

ВИДЕО