PM 1 & PM 2

Цялостната система Grundfos Pressure Manager е интелигентно хидротехническо съоръжение, което управлява вашата помпа в съответствие с консумацията на битова вода и бустерните системи.

 Pressure Manager обхваща всички нужди – както в прости, така и в сложни приложения.

 Този най-съвременен продукт, разработен от Grundfos, предлага нашето добре известно качество и нашия специален стил по отношение на иновационните характеристики и функционалност, интегриране в системите, удобство поради включването без настройка и лекота на използване.

 Pressure Manager предлага и избор измежду два отлични модела: PM1 и PM2.

Приложения

PM 1

PM1 е подходящ за приложения, при които се изисква пускане/спиране на помпата в съответствие с консумацията. Това е решението, което предлага пускане на помпата при 1.5 или 2.2 bar.

 PM1 пуска помпата, когато бъде достигнато пусковото налягане, и тя продължава да работи, докато има поток.

PM1 осигурява защита от работа на „сухо“ и циклична аларма за повишена безопасност. Освен това съдържа обичайното качество от Grundfos, което гарантира висока гъвкавост, устойчива електроника и дълъг срок на експлоатация.

PM 2

PM2 е решението за пълно управление, което предлага регулируем пуск на помпата при 1.5 до 5 bar. Това позволява персонализиране спрямо различни типове инсталации и желаните нива на удобство. Пусковото налягане се задава вътре в модула, а текущото налягане се отчита на интуитивния светодиоден дисплей отпред на Pressure Manager.

PM2 пуска помпата, когато бъде достигнато пусковото налягане, и тя продължава да работи, докато има поток.

PM2 е снабден с резервоар за вътрешно налягане, за да се минимизират пусковете и спиранията в случай на течове в инсталацията.

В допълнение PM2 може да се оптимизира за работа с голям външен разширителeн съд, като се включи функцията за диференциално налягане от 1 bar. Това значително намалява броя на работните часове на помпата в инсталации с разширителeн съд.

Характеристики и предимства

 • Лесен за използване интерфейс
 • Свободен избор на положение за монтаж
 • Гъвкаво електрозахранване
 • Ротационна връзка при изхода
 • Функции на защита
 • Адаптивност
 • Вътрешен разширителeн съд (PM 2)
 • Индикация за включване
 • Индикация за работеща помпа
 • Индикация за аларма
 • Защита от работа на „сухо“
 • Ротационна връзка при изхода

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image