Oxyperm Pro

OxipermPro

Системи за дезинфекция с генериране и дозиране на хлор диоксид

Приложения

Третиране на води в общински водоснабдявания, хотели, болници, старчески домове, спортни зали, душове
Борба срещу и профилактика на Legionella
Третиране на промишлени технологични води, промивни води и води в охладителни системи
Третиране на води в пивоварни
Дезинфекция в цехове за миене на бутилки, изплакващи линии, CIPсистеми
Дезинфекция в мандри

Характеристики и

Предимства

Компактна система за монтаж в ограничени пространства
Ергономичен дизайн Работата със системата и поддръжката се извършват отпред
Производство на дезинфектаната хлор диоксид на място
С опция за контрол на хлор диоксида
Лесно сглобяване и песк Системата може да се свърже и пусне в действие без прекъсване на водоснабдяването в сградата
Пълна химическа реакция за минимум време
Малски експлоатационни разходи и малка консумация на химикали

Технически данни

OCD-162

Капацитет: макс 60g/h

Концентрация на химикалите:

HCI: 9% тегловни

NaClO2: 75 % тегловни

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image