MERLIN

Сухи вакуум – помпи и компресори Mink и Merlin

Параметри
• Дебит: 50 – 500 m3/h
• Пределен вакуум или налягане: 20 mbar – 2 bar

Приложениe

– печатарска промишленост, при производство на безалкохолни напитки, керамични и пластмасови изделия, в екологични технологии, при пневматични задвижвания и др

Предимства

– За вакуум и налягане с малък пусков момент
– Работа без пряк контакт с атмосферата
– Не изискват поддръжка
– Висок КПД
– Честотата, обема на потока и диференциалното налягане са регулируеми

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image