MAGNA 1

Циркулационните помпи MAGNA1 са предназначени за изпомпване на течности в отоплителни системи с променлив дебит, в които е желателно да се оптимизира настройката на работната точка на помпата, като по този начин се намаляват разходите за електроенергия.

За да се осигури правилна работа, е важно оразмереният диапазон на системата да се вмества в работния диапазон на помпата.

 Характеристики и функции

 • Контрол с пропорционално налягане.
 • Управление с постоянно налягане.
 • Работа с постоянна крива/постоянна скорост.
 • Не се изисква външна защита на двигателя.
 • Изолационни кожуси се доставят към помпите с една глава за отоплителни системи.
 • Широк температурен диапазон, в който температурата на течността и околната температура са
 • независими една от друга.

 Предимства

 • Лесен монтаж.
 • Ниска консумация на енергия. Всички помпи MAGNA1 изпълняват изискванията на EuP 2013 и 2015.
 • Осем светлинни полета за индикация на настройката на помпата.
 • Ниско ниво на шума.
 • Дълъг живот и не е необходима поддръжка.
 • Пълната гама се предлага за максимално налягане в системата 16 bar (PN 16).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image