LE

Моторни пускатели

Нереверсивни или реверсивни директни моторни пускатели до 45 kW, с или без разединител
Стандартни пускатели звезда-триъгълник до 132 kW, с или без разединител
Различни варианти (опция)
Степен на защита по IEC 529: IP55 или 65 в зависимост от модела

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image