LC / LCD

LC / LCD

Контролери за помпи с пневматичен сигнал, поплавъков ключ и електроди

Приложения

Помпени станции
Пълнене / празнене на резервояри

Характеристики и

Предимства

Управление на една / LC / или две / LCD / помпи
Работа с автоматично редуване / LCD /
Автоматично тестово пускане, предотвратяващо блокирането на уплътнението на вала при дълъг престой
Защита срещу хидравличен удар
Закъснение на пускането след отпадане на захранването
Закъснения на спирането
Автоматично нулиране на алармите / ако се изисква /
Автоматично рестартиране / ако се изисква /
Индикация за нивото на течността
Аларма високо ниво
Реле за защита на двигателя от претоварване
Защита срещу прегряване на двигателя чрез вход от РТС резистор / термо-ключ

Опции

SMSмодем с вграден брояч на часове и стартове / информация към мобилен телефон /
Брояч на часовете
Брояч на стартовете
Сигнална лампа
Звуков сигнал
Външен мрежов ключ

Технически данни

Захранване: 1x230, 3x230 и

3x400V, 50-60 Hz

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image