KGK

Помпи серия KGK

Центробежни, отдалечено куплирани зумпф помпи, с колона и помпено тяло потопени в изпомпвания разтвор, дълбочина на засмукване до 4000 мм За дължина по-голяма от 2000 мм, се добавя междинен водач към съществуващия в корпуса на помпата Лагерите са изработени от керамични окиси и силиконов карбид
В случай че изпомпвания разтвор съдържа умерено количество абразивни частици, лагерните водачи могат да се промиват допълнително с чиста вода
Като аксесоар се предлага външна защитна система за предпазване на горните механични части от корозия, причинена от изпарения от изпомпвания разтвор Налични са както колона, така и нагнетателна тръба, изработени от FRP (епокси винил естер смоли)

Предимства

на този дизайн:

– тиха работа
– висока ефективност
– намалено износване на вътрешните части

Предимства

на вертикалната структура:
– намалени габарити
– лесна поддръжка на стандартни IEC електродвигатели
– въздушно (атмосферно) дрениране

Налични електродвигатели: 4 – 55 кW
Материали: GFR/PP – PVDF

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image