Hydro Syntex – NB, NK – UNI

Помпени инсталации на GRUNDFOS изпълнени с хоризонтални куплунг и блок помпи,използвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с

UNI9490

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image