Fire System Hydro UNI

Противопожарни помпено групи Grundfos Hydro UNI

Противопожарните помпени системи от серия Hydro UNI-NB/NK са фабрично оборудвани и тествани системис електрически помпи, отговарящи на следните норми: UNI 9490 и UNI 10779

Системите Hydro UNI-NB/NK се състоят от

1 или 2 броя противопожарни помпи с електрическо захранване от сериите Grundfos NB или Grundfos NK. Помпите от тези серии са едностъпални. Обикновено едната помпа е работна, а другата е резервна (stand-by) помпа. Необходимо е двете помпи да имат независими източници на захранване, в случай, че единият източник отпадне по някакви причини.  Забележка: Системите с 1 главна помпа са предназначени за обекти с нисък клас на пожарна опасност, а с 2 (работна и резервна) помпи – при инсталации, интегрирани в сгради с нормална пожарна опасност

1 пилотна (джокей) помпа с електрическо захранване от серияте Grundfos CR. Помите CR са многостъпални. Тази помпа е свързана към нагнетателния колектор на противопожарната помпена система. Тази помпа поддържа автоматично противопожарната система под налягане

Отделен електрически контролен панел (електрическо табло) за всяка помпа

Всички помпи в системата са свързани към общ нагнетателен колектор и са оборудвани със всички необходими арматури и свързващи елементи

Системите са проектирани, така че да се осигури лесен достъп до вградените в тях контролни уреди

Системите позволяват да се използва смукателна линия

Системите са оборудвани с байпасна линия

За да се осигури коректна работа на системите те трябва да бъдат окомплектовани с разширителен мембранен съд с обем, не по-малък от 24 л и с клас на налягане PN16

Общ смукателен колектор може да бъде доставен по поръчка при изискване на клиента (проектанта) – CPL версия

Системите Hydro Uni NB/NK предлагат следните основни технически параметри

 • Разполагаем дебит: до 320 m3/h за всяка помпа
 • Работно налягане: до 10 bar
 • Изпълнение съгласно стандарт ISO 9906 A
 • Работно налягане на елементите на помпената система: PN16
 • Изпомпвана течност: вода без механични примеси или влакна
 • Температура на изпомпваната течност: 0оС … +50оС
 • Околна температура: 10оС … +40оС
 • Смукателна линия – по запитване
 • Максимално налягане на входа на системата (ако има); до 6 bar
 • Ел.мощност: от 4 kW до 90 kW
 • Метод на пуск: Direct-on-line (DOL) – за ел.двигатели с мощности от 4 kW до 7,5 kW и Star-Delta (SD) – за ел.двигатели с мощности от 11 kW до 90 kW
 • Ел.захранване: 3 x 400 V, 50 Hz, N, PE

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image