Fire NKF – VDS – electrical

Помпени инсталации на GRUNDFOSизползвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с VDS

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E