Fire NKF Electrical

Помпени инсталации на GRUNDFOSизползвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с EN12845 и ЕN12259-12

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image