Fire NKF – diesel

Помпени инсталации на GRUNDFOS използвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с EN12845 и ЕN12259-12

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E

Description of the image