Fire DNF, HSEF electrical

Firepumps- DNF, HSEF– с електрически двигател

Противопожарни помпени системи

Приложения

– Помпени групи за противопожарни системи

Характеристики и

Предимства

С електрически двигател
Одобрени от FMи регистрирани от UL
Лесен монтаж и поддръжка

Проектирани за висока функционалност и надежна работа

Технически данни

Дебит: макс 250-4500 gpm

Напор: макс 182 psi

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image