Electrical Fire System-Hydro Uni – NB, NK-UNI

Помпени инсталации на GRUNDFOS, изпълнени с хоризонтални куплунг и блок помпи, използвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с

UNI9490

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E