DP,EF,SL1,SLV and AutoAdapt

P, EF, SL1, SLV

Помпи за дренажни, отточни и канални води

Приложения

Дрениране
Отточни води
Отпадни води
Технологични води
Битови отпадни води

Характеристики и

Предимства

Свързване на кабела чрез куплунг
Уникална система за скачване чрез скоба
Еноканални и „Vortex” работни колела
Пренос на частици до 65 mm
Пакетно уплътнение на вала
Модулна конструкция
Минимално време за принудителен престой

Технически данни

Дебит: макс 195 l/s

/ 70 m3/h /

Напор: макс 25m

Темп на течността: 0 º С до + 40 º С

Диаметър на изхода: Rp 2 до DN 65

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image