DINGO / CAT

Трилобови Root-помпи, работещи без масло и безконтактни

надеждни
икономични
лесни за доддръжка
с широко приложение
21,6 – 750 m³/h

Вакуум: 500 hPa (mbar)

Налягане: 600 hPa (mbar)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВИДЕО