Diesel Fire pumps – DNF, HSF-HFPA 20 – GB

DIESEL FIRE PUMPS – DNS,HSF-NFPA-20

Помпени инсталации на GRUNDFOS използвани при противопожарни приложения за подаване на вода към вътрешни противопожарни кранове, противопожарни хидранти или спринклерни противопожарни системи

Сертифицирани в съответствие с изискванията на NFPA-20

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image