CU 351

Системата от специализирани контролери на Grundfos се състои или от отделни модули за локално интегриране, или от модули, монтирани и електрически свързани в общ шкаф за управление.

Системата от специализирани контролери на Grundfos може да се използва за стандартна функции за управление на помпите, а също и поддържа специфични функции за управление на помпи в шахти с отпадни води.

Когато се използва честотни конвертори за помпи, системата от контролери може да оптимизира консумацията на енергия.

Системата за управление може да се настрои за много и различни предупредителни сигнали. Това прави възможно решаването на проблемите, преди помпите да преминат в състояние на аларма.

Системата от специализирани контролери се базира на модула CU 361.

Приложения

Системата от специализирани контролери на Grundfos е предназначена за пренос на отпадни води.

Тя може да се използва за помпени станции, включващи от една до шест помпи.

Може да се използва и за търговски сгради и общински системи.

Характеристики и предимства

 • Старт/стоп на помпи за отпадни води посредством плаващи превключватели, аналогови сензори за налягане или ултразвукови сензори
 • Редуване на работата на две помпи
 • Измерване и алармиране при високо водно ниво
 • Аларми и предупреждения
 • Разширени графици с аларми
 • Изчисляване на дебита
 • Ежедневно изпразване
 • Управление на миксери или промивни клапани
 • Поддръжка на CUE/VFD
 • Оптимизация на енергията
 • Лесен монтаж и конфигуриране чрез инструкции за стартиране
 • Разширено предаване на данни, GSM/GPRS към BMS и SCADA системи
 • SMS (предаване и приемане) аларми и състояние на помпите
 • Предаване и регистрация на данни към софтуерни системи за мониторинг и управление
 • Мониторинг на електрическата система за откриване на неизправности

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image