ATV 71 – Comm – param

Алтивар 71

Широка гама от номинални мощности и напрежения
Специализирани Altivar71 Plusза приложения с постоянен съпротивителен момент: от 90 до 2000 kWи 380 до 690 V, високи мощности

Диапазон на високи мощности от 90 до 630 kW
Диапазон на много високи мощности от 800 до 2000 kW
Идеално пригодена защита за вашата околна среда

Компактна защита IP23 за използване в зали с електроапаратура
Компактна защита IP54 за използване в близост до машината
Защита IP54 с отделен въздушен поток, препоръчителна за тежки условия на работа
Защита IP55 със система за водно охлаждане
Базовият вариант е богато окомплектован

Табло „Spacial 6000“ Sarel
Главни превключватели и бързодействащи предпазители
Променливотоков дросел или постояннотоков дросел
Честотен регулатор Altivar 71
Изведен терминал с дисплей, монтиран на вратата
Терминали за управлението и за двигателя
Специализирано предложение за специфични изисквания

Възможност за индивидуален проект по заявка
Диапазони на напрежението и мощността

трифазно, променливотоково 380415 V, -15/+10% 50/60 Hz +/-5% (480 V по заявка)
трифазно, променливотоково 500525 V, -15/+10% 50/60 Hz +/-5%
трифазно, променливотоково 600690 V, -15/+10

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image