ATV 12 – Cataloque – EN

Характеристики

Дизайн, ориентиран към лесно интегриране

Функции за повишена производителност (с вграден PID регулатор, многоскоростно управление и др.)

Лесна комуникация с всички останали машинни компоненти посредством вградена универсална серийна връзка Modbus

По-малко заемано място, особено по отношение на дълбочината на апаратурата, тъй като вариантите без радиатор разсейват топлината в корпуса на машината

Без компромиси по отношение на качеството

Все по-високи работни показатели за вашите електродвигатели, осигурени от:

Фабрични настройки, които осигуряват висококачествено управление при първото включване на захранването

Интегриране на различни профили на управление: стандартни (U/f), с повишени показатели (безсензорно векторно управление, SVC) и помпа/вентилатор (квадратичен профил Kn²)

Високи динамични работни показатели при ускорение и при спиране

Отлично регулиране на скоростта при пиково натоварване на машината

Нисък шум и лесно техническо обслужване

Създадени за лесно монтиране и опроводяване на задвижването:

Лесен достъп отстрани

Множество ясни маркировки

Бързо откриване и защита от свръхтокове на електродвигателя (обичайни при превключване на електродвигатели и при автоматично прихващане на въртящ се товар)

Идеално интегриране на еднофазен модел от 240 V в електрическата мрежа, благодарение на вградения EMC филтър

Икономия на време от опроводяване

Лесен достъп до всички кабели и настройки от лицевия панел

Лесен достъп отстрани

Само една отвертка е необходима за всички връзки

Икономия на време от програмиране

Бутон за навигация за лесен достъп до менюто: конфигурирайте параметрите на приложение си само с няколко щраквания

Структурирано меню

Режим Задание: При локална работа (бутони вкл./изкл.) и за настройка на скоростта и дисплея

Меню мониторинг: За показване на параметрите на дисплея (създайте свое собствено меню)

Меню конфигуриране: За конфигуриране на вашите приложения и настройки

Икономия на време при пускане в експлоатация

Честотният регулатор може да бъде конфигуриран преди доставяне (от дистрибутора), по време на съхранение (в склада) или по време на монтиране, преди първото подаване на захранване към електрическото табло

Не се изискват допълнителни настройки регулиране и има ръководство за бързо стартиране, за моментално въвеждане в експлоатация

Лесно програмиране: Работа на избран от вас език, а от ноември 2009 можете да изтеглите безплатно софтуерния пакет SoMove от www.schneider-electric.com

Опция Bluetooth, за изтегляне или достъп до настройките от компютър или мобилен телефон и по-лесно използване

Ползи

Малки размери, високи работни показатели!

Гамата Altivar 11 е заместена от гамата Altivar 12.

Честотни регулатори за компактни машини с трифазни асинхронни електродвигатели за 240 V –

от 0,18 до 0,75 kW, за еднофазно електрозахранване 120 V –

от 0,18 до 2,2 kW, за еднофазно електрозахранване 240 V –

от 0,18 до 4 kW, за трифазно електрозахранване 240 V

Могат да се конфигурират в своята опаковка

Опция за бързо стартиране, която не изисква настройка

Интуитивна навигация

Още по-компактни

EMC филтър категория 1

Локално управление от лицевия панел

Серийна връзка Modbus

Устойчиви на тежки условия на експлоатация

Приложения

Компактни машини за

промишлен транспорт (малки конвейери и др.)

Опаковане (малки машини за етикетиране, малки машини за амбалаж)

Помпени инсталации (смукателни помпи, центробежни помпи, циркулационни помпи и др.)

Машини с вентилатори (за отвеждане на въздух и дим, машини за производство на пластмасово фолио, пещи, котли и др.)

Прости машини за бита

Промишлен транспорт (входни бариери, въртящи се рекламни пана)

Здравеопазване (медицински легла, пътеки за тичане)

Хранително-вкусова промишленост (мелници, машини за месене, миксери и др.)

Други приложения

Хранително-вкусова промишленост (птицеферми, оранжерии и др.)

Мобилни машини и малки устройства, снабдени със захранващи контакти

Приложения, традиционно използващи други решения (двускоростни постояннотокови двигатели, механични задвижвания и др.)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image