ALPHA 3

Приложения

  • Отопление

Помпен дизайн

  • Циркулационни помпи

Технически данни

  • Максимален дебит : 4.018 м³/ч
  • Максимален напор : 7.838 m
  • Максимално налягане : 10 bar
  • Температура на течността : 0 .. 110 °C

Помпите ALPHA3 са високоефективни циркулационни помпи, предназначени за отоплителни системи. Помпата се характеризира с функцията Autoadapt, която автоматично адаптира помпата към нуждите на системата за оптимален комфорт и най-малка консумация на енергия, както и с просто пускане в експлоатация. Може да се свързва към смарт-устройства на  GrundfosAPPS

Description of the image