ALPHA 2

Приложения

• Отоплителни инсталации

• Инсталации за битова и гореща вода

• Системи за охлаждане

Характеристики и

Предимства

• Ниска консумация на енергия Енергийно класифицирани – клас „А”

• Не се нуждаят от поддръжка

• Ниско ниво на шума

Опции

• Настройка на автоматична работа

• Дисплей, обозначаващ реалната консумация на енергия

• Нощен режим

• Лесен монтаж

• Настройка за работа на една, две или три скорости

Технически данни

• Дебит: макс 3 m3/h

Напор: макс 6 m

• Темп на течността: 2 до 110 º C

• Работно налягане: макс 10 bar

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Description of the image