Станции за пренос на отпадни води

Станции за пренос на отпадни води
Напълно оборудвани помпени станции

Дебит: макс 60l / sec

/216 m3 / h/,
Проп 31l / sec
/110 m3 / h/
Напор: макс 29m
Температура на течността: 0 º С + 40 º С
Диаметър на изхода: DN 801 до DN 100

Приложения

1 Едно – и многофамилни жилища;
2 Вили;
3 Ресторанти;
4 Малки хотели;
5 Канализационни ситеми извън населени места;
6 Филтриращи системи

Предимства

1 Готови за монтаж;
2 Гъвкава тръбна връзка;
3 Свързване на кабела чрез куплунг;
4 Система за сглобяване със скоба;
5 Едноканални и „Vortex” работни колела;
6 Пренос на частици до 100mm;
7 Малък риск от запушване;
8 Мин време за принуд престой;
9 Ниски експлоатационни разходи;
10 Охлаждане на двигателя без течност;
11 Уникално пакетно упл На вала;
12 Модулна конструкцияВижте повече

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

R_5_0006_C_E

ВИДЕО