Hermag | Помпи с потопен ротор

Производствена програма HERMAG

Фирмен профил

  • Водещ производител на помпи с потопен ротор съгласно стандарти ISO и API.
  • Продукти покриващи обичайните обхвати на приложение в химическат, петролопреработвателната и общите промишлени отрасли.
  • Подходящи за повече от 600 вида течности, включително взривоопасни, опасни, токсични и ценни флуиди.
  • Модерна и динамична компания използваща най-нови инженерингови технологии и прогресивни изчислителни методи.
  • Разположена в географския център на Европа, осигуряваща перфектна логистична позиция за своите клиенти.

Първо качество

Помпите HERMAG притежават сертификат по ISO 9001 издаден от TÜV SÜD и според „Системата за управление на качеството“ постига отлични резултати. Нашата бизнес стратегия описана накратко е:

  • Да бъдем надежден бизнес партньор за своите клиенти.
  • Да бъдем напълно съвместими с изискванията на стандарта ČSN EN ISO 9001.
  • Ние винаги ще отделяме достатъчно организационни, финансови и човешки ресурси за развитието на нашата система за управление на качеството.
  • Да осигурим необходимото обучение за всички наши служители за подкрепа на развитието им в задържането на помпите HERMAG на водещи позиции като иновативна технология.
Description of the image