Ремонт на помпи

Дейността на фирма “Адара Инженеринг” ЕООД е в три основни направления:

9

помпи и помпени системи;

9

вакуум-помпи и системи;

9

автоматика ниско и средно напрежение.

“Адара Инженеринг” ЕООД разполага с офис, склад, сервиз и работилница в град София, офиси и складове във Варна, Стара Загора, Русе, Бургас и Пловдив (по реда на откриването им). Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти, които са на Ваше разположение за технически консултации, проблеми и възникнали въпроси. Фирмата предоставя на своите клиенти необходимата техническа документация, каталози и брошури, както и периодично организира презентации за производствените гами на изделията и новите продукти.

„Адара Инженеринг“ ЕООД осигурява гаранционен и извън гаранционен сервиз до ниво основен ремонт на всички предлагани от нея изделия. Сервизът е базиран в София, кв.“Младост-1“, бул.“Андрей Сахаров“ бл.75А. Основна дейност на сервизния екип е предлагането и доставката на резервни части и консумативи, както и проектирането, изработката и шеф-монтаж при въвеждането в експлоатация на помпи и помпени системи, контролни табла и системи за автоматизация. На място при клиента мобилен екип може да окаже съответната квалифицирана помощ, пуск и поддръжка на съоръженията.

Специалист от сервиза на „Адара Инженеринг“ ЕООД може да извърши предварително заснемане на помпи и помпени системи на фирма Grundfos във връзка с изготвянето на енергиен одит и съответните предписания свързани с енергийната ефективност.

Description of the image