Софт стартери

Изключително компактни, Altistart01 съчетават простота (лесно окабеляване, бързо конфигуриране…) и ефективност; те намаляват износването на машините, свеждат до минимум времето за обслужване и пр.
С TeSys® модел U– първият стартер-контролер за двигатели – ползвате предимствата на едно неповторимо стартово решение.

Приложими в:

Малки компресори, вентилатори
Транспортьори, пътеки
Портали за миене
Разширени системи и децентрализирани архитектури

Description of the image