Моторни прекъсвачи

Серия продукти за защита, които са лесни за използване и инсталиране, с вградени компактни и ергономични изделия, отговарящи на изискванията за старт и стоп на двигатели.

Приложими за всички машини, изискващи:

Моторни пускатели за старт или стоп на двигатели.

Разединяване на управляващата верига на машината.

Description of the image