Защити / Релета

Лесно и хомогенно конфигуриране на управлението в целия диапазон на мощността с контролера TeSys U. Той e отворен към стандартните мрежи и може да следи вашите приложения по Интернет.

Приложение: за управление на мощни двигатели за производители на машини.
TeSys T e разширена система за управление и защита на двигатели. Тя може да предотврати всички техни неизправности. Непредвиденото спиране на процес или производство, свързано с отделен двигател, е винаги предвидимо.
Отворени към всички комуникационни протоколи, TeSys T могат ефективно да заменят всички съществуващи релета.

Приложения: Промишлени инсталации, например:

Нефт и газ
Рудодобив
Пречиствателни станции
Металургия
Целулоза и хартия
Фармация

Description of the image