Root – помпи

Идеални за прилагане във вакуум-системи в комбинация с помпа за повишаване на дебита на системата. С голям работен обем на изтласкване с ниско налягане на входа, надеждни, не се нуждаят от поддръжка, сухи, възможност за АТЕХ-изпълнение. Много ефективни за отвеждане на газове и изпарения.
Description of the image