Сухи вакуум помпи

Сухите турбинни вакуум-помпи са идеални за приложение навсякъде в промишлеността, където се изисква сух процес. Те са със самосмазващи се графитни лопатки, което ги прави екологосъобразни. Помпите са компактни, почти не изискват поддръжка, икономични.Разновидностите Seco Print са разработени специално за печатарската индустрия.
Description of the image