Палцеви помпи

Тези помпи са сухи, специално разработени за индустриални приложения, в които са необходими постоянен вакуум, голям дебит и напълно сух процес на компресия на газовете. Характеризират се с малък пусков момент, високо КПД, честотата, дебита и диференциалното налягане са регулируеми, което ги прави помпи с голямо практическо приложение.
Description of the image