Центробежни близкокуплирани помпи

Едностъпални центробежни помпи с корпус, направен от спалв епокси-винил-естер, подсилена с фибростъкло, което го прави с висока механична и химическа устойчивост. Подходящи за морска вода, индустриални химически замърсени води и много тежки условия на работа; произвеждат се с дълъг и къс куплунг.
Description of the image